Material filmowy do kręgów  

Biblijna lekcja religii. Nowy Testament.

Materiał do obejrzenia na serwisie http://wideo.onet.pl

Zamieszczony materiał ma charakter edukacyjny.

http://wideo.onet.pl/Biblijna+lekcja+religii,t.html


Emitowana od września 2011 r. „Biblijna lekcja religii. Nowy Testament” jest kontynuacją popularnego programu „Biblijna lekcja religii”. Główną ideą cyklu jest przybliżenie wiedzy na temat Nowego Testamentu w przystępnej i atrakcyjnej formie. Zadaniem, jakie postawili sobie realizatorzy, jest przekazanie wiedzy biblijnej w taki sposób, by każdy widz niezależnie od wieku mógł znaleźć w naszym programie coś dla siebie. Jest to więc kompendium dla chcących uzupełnić swe braki i jednocześnie dla chcących poszerzyć swą wiedzę biblijną.

Poruszamy tematy na pozór znane, by sprawdzić czy wiemy już o nich wszystko i te kontrowersyjne, jak np. małżeństwo Marii z Józefem. Przeprowadzamy badania naukowe, by dowiedzieć się, jakim językiem mówił Jezus, ile miała lat rozpoczynając nauczanie, jaką wiedzę posiadł mieszkając w Egipcie i czy to tylko legenda czy fakt historyczny.

Jak w poprzednich latach naszymi gośćmi są teologowie, archeologowie, bibliści i historycy Kościoła. Nowością jest wprowadzenie do programu ekspertów zajmujących się historią sztuki i filmem.

Konsultantem naukowym programu jest ks. dr hab. Janusz Kręcidło Misjonarz Saletyn, wykładowca UKSW i redaktor ekumenicznego przekładu Pisma Świętego Starego Testamentu.

01. Co to jest Nowy Testament?
Nowy cykl rozważań biblijnych zaczynamy od na pozór oczywistego pytania: co to jest Nowy Testament? Czy jednak jest ono tak oczywiste? Czy wiemy, kto i kiedy wprowadził tę nazwę? Dlaczego właśnie tę? Z jakich ksiąg się składa? A jak Nowy Testament i rozpoczynającą go nową erę przedstawiają artyści?

02. Kto napisał Nowy Testament?
Większość z nas zna imiona autorów Nowego Testamentu od najmłodszych lat. Na tym nasza wiedza o Ewangelistach często się kończy. Zobaczmy zatem co naukowcy i teologowie po XXI wiekach od zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu mogą powiedzieć nam o ludziach, którzy spisali Jego życie? A jak wyobrażali ich sobie artyści?

03. Gdzie powstawał Nowy Testament?
Życie Apostołów po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa było burzliwe. Los rzucał ich w różne części świata i stawiał przed nimi różne zadania. Takie także było życie pierwszych chrześcijan i Ewangelistów. Gdzie zatem przyszło spisać im dzieje swego ukochanego Mistrza? Czy dziś możemy dokładnie wskazać te miejsca? Jak są przedstawiane w sztuce?

04. Kiedy powstawał Nowy Testament?
Każda współcześnie wydana książka na pierwszych stronach ma umieszczoną datę skończenia dzieła i datę wydania. W czasach, gdy powstawał Nowy Testament zwyczaj taki nie istniał. Skąd zatem wiemy w jakich latach został spisany?
 

05. Najstarsze manuskrypty?
Mówiąc najprościej manuskrypt to książka napisana ręcznie. Tak a nie inaczej zostały spisane dzieje Mistrza z Nazaretu przez jego uczniów. W tym odcinku poznajemy tajemnice najstarszych ksiąg nowotestamentowych – wiarygodność wydań manuskryptów, sposób i technikę ich spisywania.
 

06. Które księgi są naprawdę święte?
Tym razem chcemy wyjaśnić trudną definicję świętości ksiąg Nowego Testamentu. Tłumaczy także, jakimi „narzędziami” posługują się bibliści i teologowie, by ustalić świętość Pism. Zastanawiamy się też, czy wszystkie Księgi wchodzące w skład Kanonu są święte.
 

07. Natchnienie Pisma Świętego
Czym jest tytułowe natchnienie Pisma Świętego? Sposobem pracy ewangelistów? A może natchnienie pojawia się tylko podczas czytania Biblii czy jego rozważania? Czy tak ulotny termin jak natchnienie da się zdefiniować? Czy zatem możemy być pewni od kogo pochodzi?

08. Co to są apokryfy?
W tytule kolejnego odcinka pojawia się tajemniczy termin apokryf. Czy to gnostycka Biblia? Dlaczego eksperci pochylają się nad tymi fascynującymi dziełami często przypisywanymi tajemniczym twórcom?
 

09. Jedna czy wiele Ewangelii?
We współczesnym świecie nauki od lat funkcjonuje teoria, która zakłada, że początkowo istniała jedna Ewangelia. Dziś mamy 4 Ewangelie. Czy zatem taka teoria jest uprawniona?

10. Kto napisał Ewangelię?
Każdy wie, że autorami Ewangelii byli: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Czy po XX wiekach badań nowotestamentowych tekstów możemy potwierdzić ten dla oczywisty dla wielu osób fakt? Kim byli autorzy Ewangelii?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13