Krąg Biblijny  

Spotkanie Kręgu:

20.02.2017


Flag Counter

"Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament: - Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział do mnie. - Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi."

Roman Brandstaetter
(z rozdziału: Testament mojego dziadka)

 Krąg Biblijny:

Wybrane metody pracy z Biblią: http://www.archpoznan.pl/progduszp/04metody.pdf

Jak wygląda przykładowe spotkanie? 

1. Modlitwa do Ducha Świętego o zrozumienie tekstu
2. Wprowadzenie ogólne do danej księgi
3. Czytanie fragmentu Biblii
4. Wyjaśnienie użytych w tekście pojęć
5. Analiza tekstu Pisma Świętego – próba odpowiedzi na postawione pytania
6. Wspólne poszukiwania, dzielenie się osobistymi refleksjami związanymi z analizowanym tekstem
7. Podsumowanie spotkania
8. Modlitwa końcowa oraz błogosławieństwo.

 Częstotliwość spotkań:

Spotkania będą się odbywały w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 19:15 w Domu Parafialnym Św. Siostry Faustyny przy kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach (orientacyjny czas trwania spotkania: 1,5h)

"Jak czytać Pismo Święte?" 

         Metody czytania Biblii 

      Świat Starego Testamentu

 ks prof Waldemar Chrostowski: Kościół naszym domen